سرمایه گذاری ملت

 

شرکت: سرمایه گذاری ملت
سال تأسیس: 1371
دفتر مرکزی: تهران

mellat

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۱/۴/۲۱ با سرمایه اولیه ۳۵ میلیون ریال توسط بانک ملت تأسیس گردید و در تاریخ ۱۳۷۴/۶/۸ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد . سرمایه ثبت شده شرکت از بدو تأسیس تاکنون طی ۸ مرحله افزایش به مبلغ ۱.۰۰۰ میلیارد ریال رسیده که مشتمل بر یک میلیارد سهم با نام یکهزار ریالی می باشد . با توجه به مقررات فعلی نماد شرکت در بازار پایه فرابورس معامله می شود که طبق برنامه ریزی های صورت پذیرفته و با احراز شرایط لازم، شرکت مجدداً به بازار دوم فرابورس منتقل خواهد شد. در سال ۱۳۸۲ معادل ۵۹ درصد از سهام ، توسط آقای دکتر رسول گنجی خریداری شد که در حال حاضر به گروه آپادانا منتقل شده است و بقیه سهام معادل ۴۱ درصد آن تحت مالکیت بیش از ۳۸.۰۰۰ سهامدار حقیقی و حقوقی می باشد . سرمایه گذاری های شرکت عمدتاً در حوزه املاک و صنعت پتروشیمی (شرکت شیمی بافت) می باشد .