موقعیت های شغلی

 

گروه آپادانا بر این باور است که سرمایهٔ اصلی هر سازمانی کارکنان آن است و جذب افراد متخصص در حوزه‌های مختلف فعالیت گروه می‌تواند موجبات رشد و ارتقای همه‌جانبهٔ شرکت‌های زیرمجموعه را در بر داشته‌باشد و، با فراهم کردن فرصت‌های شغلی یکسان برای عموم دانش‌آموختگان، راه‌کار‌های مشخصی را برای جذب و استخدام واجدان شرایط برای فرصت‌های شغلی مدیریتی تا کارشناسی ایجاد کند و توسعه دهد.

حضور در محیطی بانشاط و چابک و سرشار از پویایی از مزیت‌های پیوستن به گروه آپاداناست. کار در کنار افراد باتجربه و باانگیزه و متخصص و مسلط به حوزۀ کاری خود بستر مناسبی برای رشد و بالندگی شغلی ایجاد می‌کند.

"سرمایه اصلی هر سازمانی کارکنان آن است."

منابع انسانی گروه آپادانا

واحد منابع انسانی با هدف خدمت رسانی و پاسخگویی به نیازهای همکاران در حوزه های امور کارکنان، جذب و استخدام، جبران خدمات و آموزش و توسعه فعالیت می کند. این واحد در تلاش است تا با جذب افراد مستعد و توانمند در کلیه حوزه های کاری و شرکت های زیر مجموعه گروه و توسعه مهارتهای این افراد، گامی موثر در جهت نگهداشت و ایجاد یک تجربه خوب کاری در سازمان بردارد.


از مهمترین دستاوردهای این واحد می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • تعیین ماموریت، چشم انداز، ارزشها و شایستگیها
 • بازنگری، اصلاح و استاندارد سازی فرایند جذب و استخدام
 • بررسی حقوق و مزایا و تعدیل آن به سطح مطلوب بازار
 • اصلاح و استانداردسازی فرایندهای مدیریت و ارزیابی عملکرد
 • تدوین و اجرای پروژه قدردانی (Recognition) و آنبوردینگ (On Boarding)
 • بازتعریف و بازسازی جلسات برنامه ریزی فروش و عملیات ((S&OP
 • بازنگری و اصلاح چارتهای سازمان
 • تهیه برنامه جانشین پروری و شناسایی افراد مستعد جانشینی
 • تهیه برنامه های توسعه فردی IDP
 • شناسایی مهارت های کلیدی کارکنان Skill Gap
 • تهیه برنامه های آموزشی و اجرای دوره ها و سمینار های تخصصی
 • ایجاد سامانه یادگیری الکترونیکی LMS
 • تعیین مشاغل کلیدی Key Position
 • تعیین افراد کلیدی Key Person


ارزشهای بنیادین سازمان

 • مشتری مداری (Customer orientation)
 • همکاری و کار گروهی (Teamwork & collaboration)
 • ایجاد تغییر (Change management)
 • احترام و اخلاق حرفه ای (Integrity, respect, and ethics)
 • پایداری (Sustainability)
 • آغازگری و پیشگامی فعالانه (Proactivity & initiative)


شایستگی های سازمانی

 • کرامت انسانی (Integrity & ethics)
 • تفکر رشد (Growth mindset)
 • مشتری مداری (Customer focus)
 • تفکر تجاری (Business focus)
 • مسئولیت بذیری و تعهد (Responsibility & accountability)
 • اشتیاق برای کار و خدمت(Passion for work & delivering service)


شایستگی های رهبری

 • تفکر راهبردی (Strategic mindset)
 • تصمیم گیری و حل مسئله (Decision-making/Problem solving)
 • توسعه استعدادها و تیمها (Building teams & talents)
 • مدیریت تغییر (Change management)
 • نتیجه گرایی (Delivering results)
 • چابکی (Agility)


پروسه جذب و استخدام در سازمان ما


شما نیز برای پیوستن به ما می‌توانید از طریق نام‌نویسی در سامانه و تکمیل اطلاعات استخدامی خود (که در همین بخش قرار دارد) فرصتی برای شکوفایی و رشد پیدا کنید. اطلاعات شما حتماً بررسی می‌شود و مطابق با فرایند‌های جذب نیرو و رویّه‌های گروه با شما تماس گرفته خواهد شد.

چنان‌چه در هریک از شغل‌های نام‌برده متخصص و حرفه‌ای هستید، کارنامک (رزومهٔ) خود را ارسال کنید.

ارسال رزومه