هیئت مدیره

 

آقای امیرمحمد گنجی

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل گروه آپادانا

مدیرعامل مؤسسهٔ ورزشی ایرانیان

سوابق:
  • بیش از ۲۵ سال مدیریت شرکت‌های مختلف