موقعیت های شغلی

 

گروه آپادانا بر این باور است که سرمایهٔ اصلی هر سازمانی کارکنان آن است و جذب افراد متخصص در حوزه‌های مختلف فعالیت گروه می‌تواند موجبات رشد و ارتقای همه‌جانبهٔ شرکت‌های زیرمجموعه را در بر داشته‌باشد و، با فراهم کردن فرصت‌های شغلی یکسان برای عموم دانش‌آموختگان، راه‌کار‌های مشخصی را برای جذب و استخدام واجدان شرایط برای فرصت‌های شغلی مدیریتی تا کارشناسی ایجاد کند و توسعه دهد.

حضور در محیطی بانشاط و چابک و سرشار از پویایی از مزیت‌های پیوستن به گروه آپاداناست. کار در کنار افراد باتجربه و باانگیزه و متخصص و مسلط به حوزۀ کاری خود بستر مناسبی برای رشد و بالندگی شغلی ایجاد می‌کند.

"سرمایه اصلی هر سازمانی کارکنان آن است."

شما نیز برای پیوستن به ما می‌توانید از طریق نام‌نویسی در سامانه و تکمیل اطلاعات استخدامی خود (که در همین بخش قرار دارد) فرصتی برای شکوفایی و رشد پیدا کنید. اطلاعات شما حتماً بررسی می‌شود و مطابق با فرایند‌های جذب نیرو و رویّه‌های گروه با شما تماس گرفته خواهد شد.

چنان‌چه در هریک از شغل‌های نام‌برده متخصص و حرفه‌ای هستید، کارنامک (رزومهٔ) خود را ارسال کنید.